09037121666 info@zinopetmag.com

گربه

حیوان خانگی گربه

یکی دیگر از حیوانات خانگی گربه نام دارد، این نوع موجود بسیار خود کفا بوده و نیاز به نگه داری زیادی ندارد و همچنین می توانند مدت های زیادی در خانه تنها بمانند به همین سبب تعدادی از انسان های حیوان دوست علاقه به نگه داری گربه دارند.